Scoutinggroep Titus Brandsma houdt bewust de contributie op een zo’n betaalbaar mogelijk niveau. Op die manier is ons lidmaatschap voor iedereen haalbaar en betaalbaar. Maar het kan zijn dat door omstandigheden de contributie toch een drempel vormt om uw kind lid te laten zijn van onze vereniging. En dat willen wij niet, want scouting is voor iedereen!

ING Bank staat voor maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit die visie steunt ING Bank onze vereniging Titus Brandsma en u, met ons eigen fonds. Het Titus Brandsma-steunfonds waaruit een bijdrage in uw contributie kan komen. U kunt bij ons informeren of & hoe u voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking komt.

Hiervoor kunt u mailen naar: bestuur.titusbrandsma@gmail.com Uw mail wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.